Materiały budowlane stosowane do budowy ścian jednowarstwowych, wielowarstwowych zewnętrznych oraz wewnętrznych zarówno w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, jak i rolniczym.

Cement

Cement Potrlandzki Cem I 42,5
CEM I 42,5N – cement portlandzki, o klasie wytrzymałości 42,5 i wysokiej wytrzymałości , zgodny z normą PN-EN 197-1.
Idealny do produkcji prefabrykatów wielkowymiarowych oraz betonów towarowych, przygotowania betonu, zaprawy
i innych mieszanek do budowy i produkcji wyrobów budowlanych.
CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA
normy EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.