Materiały budowlane stosowane do budowy ścian jednowarstwowych, wielowarstwowych zewnętrznych oraz wewnętrznych zarówno w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, jak i rolniczym.

Cement

Cement Potrlandzki Cem I 42,5
CEM I 42,5N – cement portlandzki, o klasie wytrzymałości 42,5 i wysokiej wytrzymałości , zgodny z normą PN-EN 197-1.
Idealny do produkcji prefabrykatów wielkowymiarowych oraz betonów towarowych, przygotowania betonu, zaprawy
i innych mieszanek do budowy i produkcji wyrobów budowlanych.
CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA
normy EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.

DANE KONTAKTOWE:

INFERCO POLAND
sp. z o.o. s.k.
ul. Puławska 145
02-715 Warszawa

Biuro: +48 22 122-80-02
E-mail: kontakt@inferco.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

Aneta Borowiec
Tel.: +48 697-910-326
E-mail: a.borowiec@inferco.pl

Inferco Poland © 2020. All rights reserved.